Informacja o otrzymaniu dofinansowania

logo WRPO

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kawęczyn uzyskała dofinansowanie

dla  projektu pt.:

 Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2020 r. do 30 września 2022 r.

 Głównym celem projektu jest: utworzenie 35 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Kawęczyn oraz finansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Wartość projektu: 1 836 095,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 736 870,76 zł