Rusza przebudowa drogi wewnętrznej w Ciemieniu

           19 maja została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ciemień na odcinku o długości 750 m. Wykonawcą robót budowlanych jest firma BEDRÓG Roboty Drogowo – Budowlane z siedzibą Smółki 1A, 62-840 Koźminek, która została wyłoniona w procedurze przetargowej do wykonania przedmiotowego zadania za kwotę 285.677, 59 zł brutto. Prace mają rozpocząć się na początku przyszłego tygodnia.