Zasady wydawania maseczek ochronnych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie

Na podstawie Zarządzenia nr. 28/2020 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczególnych form pomocy udzielanych dla lokalnej społeczności związaniem z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w Gminie Kawęczyn. Wójt Gminy Kawęczyn przekazuje na potrzeby mieszkańców Gminy Kawęczyn maseczki jednorazowe. Poniżej zasady wydawania maseczek oraz wniosek.

  1. Po maseczkę mogą zgłaszać się wyłącznie mieszkańcy Gminy Kawęczyn którzy nie posiadają możliwości zabezpieczenia się w ten środek ochrony osobistej we własnym zakresie.
  2. Pakiet maseczkowy składający się z maseczek ( w ilości 1 maseczka dla 1 dorosłego członka gospodarstwa domowego – według wykazu gospodarstw zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych) oraz instrukcji, wydawany będzie jednorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku w formie elektronicznej (pod adresem gopskaweczyn@wp.pl) bądź osobiście (w Urzędzie Gminy w Kawęczynie w godzinach 7:30 – 15:30). W przypadku braku możliwości osobistego przybycia do Urzędu Gminy bądź braku możliwości technicznych, można zgłaszać zapotrzebowanie telefonicznie pod numerami telefonów: 63 288 59 45 lub 63 288 59 43.
  3. Po natychmiastowej weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje pakiet potwierdzając jego odbiór podpisem na wniosku.
  4. Pakiet wydawany będzie od dnia 14 kwietnia 2020 roku od godziny 10:00.

Wniosek.pdf, Wniosek.doc