Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 zasadne jest zawieszenie udzielania porad osobiście.

Od 1 kwietnia 2020 r. możliwe jest uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez środki porozumiewania się na
odległość. Chętni do uzyskania pomocy w ramach nieodpłatnych porad prawnych proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 63 222 33 03 lub mailowy pod adresem
npp@powiat.turek.pl

Pod wskazanym numerem będzie można uzyskać informację o numerze telefonu do właściwego radcy prawnego bądź adwokata. Numery te będą czynne w godzinach
urzędowania danego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość dostępne na stronie www.bip.powiat.turek.pl
w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.