Zarządzenie w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Zarządzenie nr 7-2014.pdf