Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie przyjecia i przedłożenia projektu budżetu gminy na rok 2005 wraz z informacjami o stanie mienia i innymi załącznikami .doc