Potencjał gospodarczy

Rozwój gospodarczy

Stabilny rynek pracy, dostęp do wykwalifikowanych kadr i utrzymywany od lat status silnego ośrodka gospodarczego, w którym rozwijają się i osiągają sukces innowacyjne przedsięwzięcia lokują powiat turecki i gminę Kawęczyn w czołówce perspektywicznych gmin i powiatów w Polsce i Europie. Ilość i różnorodność zachęt oraz ulg dla przedsiębiorców sprawiają, że obecny czas jest najlepszym na zdecydowane działanie.

Kluczowe branże w powiecie

Udział firm w poszczególnych kategoriach w ogóle firm w powiecie w 2016 r. [w %]

Sektor W 2016 r. [w %]
 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 16,9
Roboty budowlane specjalistyczne 15,2
Transport lądowy oraz transport rurociągowy 7,6
Opieka zdrowotna 7,2
Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi;
naprawa pojazdów samochodowych
6,9
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 4,7
Roboty budowlane związne ze wznoszeniem budynków 4,5
Pozostała indywidualna działalność usługowa 3,9
 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem
maszyn i urządzeń
2,0
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i
analizy techniczne
2,0
W ciągu ostatnich 5 lat największy wzrost liczby firm zaobserwowano w sekcji
W ciągu ostatnich 5 lat największy spadek liczby firm zaobserwowano w sekcji
Informacje zaczerpnięte z danych zawartych na stronie Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W 2016 R.

Sektor Gmina Kawęczyn Powiat turecki
ogółem 324 6256
rolniczym 19 145
przemysłowym 39 657
budowlanym 70 1041

Na podstawie  Statystyczne Vademecum Samorządowca.

Kawęczyn

Władze gminie aktywnie monitorują lokalny rynek chcąc ułatwić inwestorom decyzję o ulokowaniu inwestycji na terenie Kawęczyna.

Przemysł i branża chemiczna oraz drzewna

Mając na uwadze tradycje Kawęczyna związane z kulturą pracy oraz biorąc pod uwagę bogatą ofertę terenów inwestycyjnych, dostępność instrumentów wspierających rozwój biznesu oraz zaangażowanie lokalnych władz w proces wspierania przedsiębiorczości, gmina stwarza doskonałe warunki do rozwoju działalności w sektorach przemysłowych i branżach chemicznej oraz drzewnej.

Turystyka, hotelarstwo i gastronomia

Lokalizacja gminy przy drogach krajowych, wojewódzkich i bliskość autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S8 , mnogość połączeń transportu publicznego (autobusy dalekobieżne), a przede wszystkim malownicze położenie sprawiają, że Kawęczyn jest odpowiednim terenem do rozwoju biznesu w sektorze turystyki i rekreacji. Na terenie gminy Kawęczyn rozciąga się malowniczy pejzaż doliny rzeki Teleszyny, który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego. Na terenie Gminy znajdują się wytyczone szlaki turystyczne, które można przemierzać pieszo czy też rowerem. Szczególną atrakcją tych terenów jest turystyka konna. czy inne tereny zielone również objęte programem „Natura 2000” takie jak Bagna Lipickie oraz "Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Swędrni”. Stanowi doskonałą bazę wypadową do organizacji wycieczek wokół nich i ich okolicach, będąc także miejscem godnym rozważenia dla inwestycji w branżę hotelarską i gastronomiczną.

Logistyka i transport

Położenie w centralnej części Polski, nieopodal autosdrady A2 i drogi ekspresowej S8 i ważne z gospodarczego punktu widzenia włączenie w obszar subregionu konińskiego, a także duża ilość przedsiębiorstw (w tym przemysłu i firm produkcyjnych) stwarza szansę na rozwój biznesu w ramach sektorów logistyki i transportu. Nie bez znaczenia jest tu także bardzo dobrze rozwinięta w gminie sieć dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych, a także potencjał turystyczny gminy i regionu.

 

Województwo Wielkopolskie

Obecnie w Wielkopolsce bardzo dobrze rozwinięty jest sektor meblowy, rolno-spożywczy oraz IT. Coraz częściej na inwestycje w Wielkopolsce decydują się firmy z sektora Business Process Outsourcing, co potwierdzają analizy, których przedmiotem było województwo wielkopolskiego wykazują one, że sektorami, w których należy upatrywać wysokiej szansy biznesowej są: motoryzacja, BPO (Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych, tj.: księgowość, IT czy obsługa klienta), high-tech oraz turystyka. 

Więcej o możliwościach, jakie województwo wielkopolskiego otwiera przed turystyką można znaleźć na stronie internetowej https://regionwielkopolska.pl/turystyka.html

Z kolei więcej informacji na temat możliwości i szans biznesowych w Wielkpolsce można znaleźć na platformie internetowej regionalnego Centrum Obsługi Inwestora.