Największe firmy

Położenie w centrum Europy Środkowej, wysoki stopień rozwoju infrastrukturalnego, szeroka oferta wsparcia merytorycznego i finansowego tworzy szczególnie stabilny grunt i otwiera szerokie perspektywy dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Kawęczyn.

Inicjatywy władz gminy znajdują odzwierciedlenie w liczbach. Liczba firm zarejestrowanych w gminie Kawęczyn to około 300, zaś w całym powiecie tureckim działalność gospodarczą prowadzi około 6000 podmiotów. Są wśród nich duże przedsiębiorstwa warte dziesiątki milionów złotych wyróżniające się nie tylko na tle regionu.

Informacje zaczerpnięte z danych zebranych na portalu internetowym Banku Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

Spółki z polskim kapitałem

Spółki z kapitałem zagranicznym

Kawęczyńskie firm produkuje na eksport, a ich wyroby są znane i cenione na całym świecie.