Symbol gminy

        Herb, podobnie jak flaga, jest jednym z najważniejszych atrybutów, służących do promocji i identyfikacji gminy. Jest ona symbolem samorządu lokalnego i integracji społeczności lokalnej. Gmina Kawęczyn, podobnie jak większość gmin w Polsce, nie posiada własnego historycznego herbu. W roku 1997 rozpoczęto starania o nadanie gminie tego symbolu, w roku tym Rada Gminy Kawęczyn opowiedziała się aby w herbie znalazł się bocian.  

         Bocian uznawany jest za symbol wiosny, radości, obfitości, nadziej i zdrowia. Godło umieszczone na zielonym tle, bowiem zgodnie z symboliką barw heraldycznych zieleń wyraża miłość, honor i dworskość.

         Projekt graficzny herbu przygotowało Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Uchwałą nr XXXI/151/98 Rada Gminy Kawęczyn przyjęła ostateczną wersję herbu, która w dniu 18 czerwca 1998 roku została odsłonięty na ścianie budynku Urzędu Gminy i poświęcony przez ks. Kanonika Stefana Baranowskiego  - ówczesnego proboszcza  parafii Tokary. 

Herb Gminy Kawęczyn w wersji JPG kolor
Herb Gminy Kawęczyn w wersji JPG czarno-biały
Herb Gminy Kawęczyn w wersji CDR (wersja wektorowa)