PREZESI i NACZELNICY OSP w MILEJOWIE.

 
 
P R E Z E S I
 

Lp.

  IMIĘ  i  NAZWISKO   OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI

1.

  Brak danych o Prezesach   Brak danych od 1922 r.

2.

  Wojciech Fryga   Brak danych - 1987 r.

3.

  Stanisław Urbaniak s. Stanisława   1987 r. - 1991 r.

4.

  Jan Nowak   1991 r. - 02.03.2007 r.

5.

  Włodzimierz Filipczak   02.05.2007 r. - 18.02.2012 r.

6.

  Jan Jasiak   18.02.2012 r. - aktualnie
 
 
N A C Z E L N I C Y
 

Lp.

  IMIĘ  i  NAZWISKO   OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI

1.

  Brak danych o Naczelnikach   Brak danych od 1922 r.

2.

  Jan Walczak   Brak danych - 1987 r.

3.

  Jan Jasiak   1987 r. - 1996 r.

4.

  Paweł Nowak   1996 r. - 02.02.2001 r.

5.

  Wojciech Urbaniak   02.02.2001 r. - 21.01.2006 r. 

6.

  Paweł Nowak   21.01.2006 r. - 29.01.2011 r.

7.

  Marcin Jasiak   29.01.2011 r. - 27.01.2013 r.

8.

  Rafał Leśniak   27.01.2013 r. - aktualnie

                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk