RAJD ROWEROWY "Z KULTURĄ MI PO DRODZE" 21 lipca 2017 r.

21 lipca br. odbył się Kulturoznawczy Rajd Rowerowy „Z kulturą mi po drodze” organizowany w ramach projektu „Rozsmakowani w kulturze” w ramach Programu ASOS 2014-2020. 15 kilometrowa trasa  rajdu biegła przez Tokary Pierwsze – Okręglice - Chocim – Żdżary. Uczestnicy rajdu ( 44 osoby) wyruszyły z pod Szkoły Podstawowej w Tokarach Pierwszych, pierwszy postój dobył się w Chocimiu gdzie przewodniczka PTTK Paulina Wożniak oprowadziła po dworku zebranych  i opowiedziała jego historię. Zdzisław Kowalczyk Sołtys Sołectwa Chocim oprowadził uczestników po farmie rybek Koi- jest to największa w europie tego typu hodowla. Kolejny postój odbył się przy kapliczce św Wawrzyńca gdzie wysłuchano legendy na jej temat. Następnie rowerzyści dotarli do dworku w Żdżarach, gdzie jego historię przybliżyła również przewodniczka PTTK Pani Agnieszka Sasiak. Ostatnim etapem rajdu było ognisko zorganizowane przez Pana Ryszarda Jaśkiewicza Sołtys Sołectwa Żdżary. Dzieci biorące udział w kulturoznawczym rajdzie miały możliwość wykazania się wiedzą o regionie podczas przygotowanego konkursu.  Rajd przebiegał w miłej  i pogodnej atmosferze. Organizatorami rajdu byli: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Urząd Gminy w Kawęczynie. Serdeczne podziękowania dla uczestników, organizatorów oraz właścicieli dworków za gościnę.