PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAWĘCZYN - KADENCJA 2006-2010

 
 
1. Przewodniczący Rady - Michalak Edward
 
2. Wiceprzewodniczący Rady - Krupiński Tadeusz
 
3. Wiceprzewodniczący Rady - Dzikowski Grzegorz