piątek, 23 sierpnia 2019r. Imienieny Filipa i Apolinarego
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

Wydarzenia

Strona główna separator Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zaproszenie na XLVIII Sesję Rady Gminy Kawęczyn

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. (tj. piątek) o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 4. Interpelacje i wnioski radnych.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Omówienie wykonania rekonesansu przyrodniczego na terenie Gminy Kawęczyn – Arkadiusz Kiszka z firmy ARDEA Doradztwo Środowiskowe.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

b)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok;

c)      obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok;

d)     przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;

e)      wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn;

f)       wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn.

g)      zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 - Arleta Biegańska – Gminny koordynator ds. oświaty.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

10.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zakończenie XLVIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 

                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                              /-/ Piotr Gebler

                                                                                                             Przewodniczący                                                                                                                                                                                                                      Rady Gminy Kawęczyn

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl