piątek, 15 stycznia 2021r. Imienieny Pawła i Izydora
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

INVEST IN KAWĘCZYN

Strona główna separator separator separator Ulgi i zachęty inwestycyjne

Ulgi i zachęty inwestycyjne

Ulgi i zachęty inwestycyjne

Z myślą o przedsiębiorcach gmina Kawęczyn wprowadziła ulgi i zachęty mające ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji na terenie gminy, zaś realizowane przez gminne władze programy wspierające gwarantują przedsiębiorcy pomoc również po sfinalizowaniu procesu inwestycyjnego.

Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.


Inwestor ma także możliwość skorzystania z wybranych zwolnień szczebla regionalnego i krajowego. Szczegółowe informacje znaleźć można na portalach internetowych Invest in Wielkopolska oraz Polskiej Agencji Informacji i Handlu.

Poziom lokalny

WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W Turku

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców, jest to m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników,
 • możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku Komunalna 6, 62-700 Turek dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (63) 63 280 23 40 lub odwiedzając stronę internetową: http://turek.praca.gov.pl/

Poziom regionalny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi do działań prowadzonych przez przedsiębiorców. W ramach RPO przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących działań:

 • działenie 1.1 - Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
 • działanie 1.2 - Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
 • działanie 1.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
 • działanie 1.4 - Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
 • działanie 1.5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • działanie 3.1 - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych ,
 • działanie 3.3  - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejskaj,
 • działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
 • działanie 6.2 - Aktywizacja zawodowa
 • działanie 6.3 - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poziom krajowy

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU – GRANTY RZĄDOWE 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.
Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Więcej informacji na stronie programu: www.poir.gov.pl


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego Główne obszary to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
Więcej informacji na stronie programu: https://www.pois.gov.pl/

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl