poniedziałek, 01 marca 2021r. Imienieny Antoniny i Radosława
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

INVEST IN KAWĘCZYN

Strona główna separator separator separator MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

MAŁY ZUS – nowa ulga dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz działalność na niewielką skalę i chcesz skorzystać w 2019 roku z „małego ZUS”, pamiętaj, że masz na to czas tylko do 8 stycznia.
Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowej ulgi, tzw. „małego ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. 
Co oznacza „mały ZUS”?
Przedsiębiorca, którego przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r.  jest to 63.000,00 zł), będzie mógł opłacać obniżone - proporcjonalnie do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. „Mały ZUS" dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba opłacać w pełnej wysokości.
Mały ZUS przez 36 miesięcy
Z „małego ZUS” będzie można korzystać przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Osoba, która chce opłacać składki na nowych zasadach musi złożyć w terminie 7 dni dokumenty ZUS ZUA/ZUS ZZA z odpowiednimi kodami tytułu ubezpieczenia.
Kto może skorzystać z nowej ulgi
Z „małego ZUS” może skorzystać osoba, która:
⦁ jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (również wspólnikiem spółki cywilnej),
⦁ w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niej zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
⦁ przychody, które osiągnęła z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczyły progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
⦁ nie spełnia warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne  (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
⦁ prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
⦁ nie wykorzystała 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS",
⦁ nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.
Ważne! Z „małego ZUS" nie może skorzystać przedsiębiorca, który w poprzednim roku prowadził także inną pozarolniczą działalność jako: twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o., osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.
Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS 
w Wielkopolsce

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl