niedziela, 24 września 2023r. Imienieny Gerarda i Teodora
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

STANOWISKA  KIEROWNICZE

 

Wójt Gminy  

Jan Nowak

Zastępca Wójta 

Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Elzbieta Tomczak

Sekretarz 

Dorota Bartosik

Skarbnik,

Kierownik Referatu Budżetowo – Podatkowego

Edyta Balcerzak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Kierownik Referatu Obywatelsko - Organizacyjnego

Iwona Krajewska

SKŁAD  URZĘDU

Referat Budżetowo-Podatkowy

Skarbnik Gminy/ Kierownik Referatu

Edyta Balcerzak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 

Marta Wojtczak

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej 

Danuta Danielewska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Malwina Jasiak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

Tomasz Musiałowski

Stanowisko ds. podatków i opłat

Aleksandra Rosiak

Referat Obywatelsko – Organizacyjny

Kierownik USC/ Kierownik Referatu

Iwona Krajewska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 

i zdrowia,

Z-ca Kierownika USC

Magdalena Krakowiak

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

Monika Tylka

Stanowisko ds. bezpieczeństwa i obronności i sekretariatu

Paulina Wożniak

Pomoc administracyjna

Małgorzata Jaworska

Referat  Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Zakres stanowiska, kierowaniem referatem, fundusz sołecki, nadzoru nad funduszami zewnętrznymi i współpracy w zakrresie partnerstwa lokalnego

Elżbieta Tomczak

Stanowisko ds. dostępności, rozwoju i promocji gminy

Z-ca Kierownika 

Ewa Kornet

Stanowisko  ds. rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej, statystyki i ochrony przeciw pożarowej 

Monika Jatczak

Stanowisko ds. gospodarki  nieruchomosciami, gospodarki przestrzennej i lokalowej

Halina Ambroziak-  Juszczak

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Paulina Tyczyno

Stanowisko ds. obsługi inwestora

Monika Szymańska

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych

Joanna Szymczak

Stanowisko ds. drogownictwa            

i infrastruktury technicznej 

Karolina Gil

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej

Beata Andrzejewska

Pomoc administracyjna/ Program Czyste Powietrze

Monika Filipiak

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

Dorota Bartosik

Pozostałe Stanowiska

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Kropidłowski

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Iwona Krajewska

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Rykowska

Renata Rykowska

Opiekun obiektów sportowych 

Marcin Mazurek

Kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy 

Karol Michalak

Jan Podkowski                                     

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl