środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 17 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

17 stycznia 2009 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 17 stycznia 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2008. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Grzegorz Dzikowski i Członek Prezydium Adrian Kwinciak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tokarach Ewa Wojtczak i nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tokarach, instruktorka marżonetek Renata Piątkowska. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Henryk Kaźmierczak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Krzysztofa Kolendę,  na protokolanta - Tomasza Musiałowskiego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Marcin Antczak, Jan Jatczak i Tomasz Ogłaza. W zebraniu na liczbę 50 członków czynnych uczestniczyło 40 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Zastępca Naczelnika Tomasz Musiałowski, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił  Wiceprezes Krzysztof Śledź , a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2008. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy zmian w składzie Zarządu i współpracy OSP ze Szkołą Podstawową w Tokarach. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2009 rok oraz podjęło uchwały: w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz zmiany w składzie Zarządu - w związku z rezygnacją Dariusza Piątkowskiego ze składu Zarządu i funkcji Kronikarza do Zarządu dokooptowany został Mariusz Jatczak, któremu powierzono funkcję Kronikarza.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl