środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator DANE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOKARACH

DANE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOKARACH

 
 
 
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 48
      w tym: mężczyźni - 45
                 kobiety - 3
    - członkowie honorowi - 1
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 15
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 4
    - Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1
4. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10
5. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 10.015 zł.
    w tym: a) Gmina - 8.977 zł.
               b). Środki własne - 1.038 zł.
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 48
      w tym: mężczyźni - 45
                 kobiety - 3
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 30
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 2
    - Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 15
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 10
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 52
      w tym: mężczyźni - 49
                 kobiety - 3
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 30
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Kierowcy konserwatorzy sprzętu ratowniczego - 2
    - Z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 24
   b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 1
        - liczba ratowników ogółem - 6
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 1
        w tym: wypadki drogowe - 1
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 12.374 zł.
    w tym: a) Gmina - 11.853 zł.
               b). Środki własne - 521 zł.
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 50      
       w tym: mężczyźni - 49
                 kobiety - 1
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 30
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 2
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 1
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 5
        - liczba ratowników ogółem - 30
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 18.590 zł.
    w tym: Gmina - 18.590 zł.
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 50
    - członkowie honorowi - 1
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 30
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 2
    - Z zakresu pierwszej pomocy medycznej - 1
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 11
        - liczba ratowników ogółem - 63
       w pożarach poza terenem Gminy
        - liczba zdarzeń - 1
        - liczba ratowników ogółem - 4
   b) w miejscowych zagrożeniach na terenie Gminy  
        - liczba zdarzeń - 1
        - liczba ratowników ogółem - 5
        Miejscowe zagrożenia ogółem - 1
        w tym: wypadki drogowe - 1
    c) alarmy fałszywe - 1
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 17.652 zł.
    w tym: Gmina - 17.652 zł.
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU 
 
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 53
    - członkowie wspierający - 1
    - członkowie honorowi - 1
3. Stan wyszkolenia
    - Strażacy ratownicy OSP - 20
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Kierowcy operatorzy sprzętu - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) w pożarach na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 2
        - liczba ratowników ogółem - 13
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba uczestników ogółem - 8
6. Wydatki poniesione na zabezpieczenie działalności ratowniczej OSP
    Ogółem - 5.900 zł.
    w tym: Gmina - 5.900 zł.
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 50
    - członkowie wspierający - 1
    - członkowie honorowi - 1
    - członkowie MDP chłopców - 8
3. Stan wyszkolenia
    - Szeregowcy OSP - 20
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Operatorzy sprzętu - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 5
        - liczba ratowników ogółem - 15
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 18
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
DANE STATYSTYCZNE - STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU
  
1. Charakterystyka OSP
    - jednostka terenowa  typ S-1  z samochodem typu średniego 
    - wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych
    - selektywne wywoływanie
    - strażnica murowana będąca własnością jednostki
    - garaż z dwoma stanowiskami
    - centralne ogrzewanie
2. Członkowie OSP
    - członkowie czynni - 50
    - członkowie wspierający - 1
    - członkowie honorowi - 1
    - członkowie MDP chłopców - 8
3. Stan wyszkolenia
    - Szeregowcy OSP - 20
    - Naczelnicy OSP - 1
    - Dowódcy OSP - 1
    - Operatorzy sprzętu - 2
4. Udział w działaniach ratowniczych
    a) na terenie Gminy
        - liczba zdarzeń - 4
        - liczba ratowników ogółem - 20
5. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
    a) gminnych - według regulaminu krajowego
        - liczba drużyn OSP - 1
        - liczba MDP chłopców - 1
        - liczba uczestników ogółem - 18
 
                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl