środa, 08 lipca 2020r. Imienieny Elżbiety i Prokopa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 3 maja 2008 r. - JUBILEUSZ 80-LECIA I NADANIE SZTANDARU ORGANIZACYJNEGO OSP W SKARŻYNIE ORAZ JUBILEUSZ 20-LECIA KLUBU HDK PRZY OSP W SKARŻYNIE

3 maja 2008 r. - JUBILEUSZ 80-LECIA I NADANIE SZTANDARU ORGANIZACYJNEGO OSP W SKARŻYNIE ORAZ JUBILEUSZ 20-LECIA KLUBU HDK PRZY OSP W SKARŻYNIE

 
 
 
 
 
 
 
Podwójny jubileusz
 
 
 
 
      W sobotę 3 maja 2008 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie obchodziła jubileusz 80-lecia powstania wraz z nadaniem nowego sztandaru organizacyjnego oraz jubileusz 20-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi istniejącego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie. Uroczystości te zostały połączone z gminnymi obchodami "Dnia Strażaka". Uroczystości rozpoczęły się przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi, orkiestrą dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach oraz zaproszonymi gośćmi na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej w Skarżynie. Tutaj dowódca uroczystości, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie Wojciech Knera złożył raport Członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego  w Poznaniu, Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku  Zbigniewowi Gradeckiemu, o gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych do uroczystości gminnych z okazji Dnia Strażaka, jubileuszu 80-lecia i nadania sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie oraz jubileuszu 20-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi. Po raporcie nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy w składzie: Radosław Pawlaczyk, Jarosław Siemiątkowski i Piotr Wojciechowski. Następnie Jan Adamczyk -Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie, Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie otwierając uroczystość powitał zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli między innymi:
- Irena Tomaszak-Zesiuk - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
- Zbigniew Gradecki - Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału
  Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku,
- Ks. Antoni Janicki - Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
  Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu
  Tureckiego, Proboszcz Parafii Tokary,
- Krzysztof Kolenda - Wicestarosta Turecki,
- Brygadier Leonard Soja - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku,
- Zdzisław Wojtkowiak - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Tureckiego, 
- Janusz Wojciechowski - Wieloletni Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży   
  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Koninie,  
- Edward Krawczyk - Kierownik Przedstawicielstwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji
  "WARTA" SA w Turku,
- Jan Gadzinowski - Leśniczy reprezentujący Nadleśnictwo Turek,
- Jan Nowak - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Turku, Wójt Gminy Kawęczyn,
- Edward Michalak - Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Ks. Dominik Wodniczak - Proboszcz Parafii Przespolew,
- Ks. prf. Ireneusz Werbiński - rodak z Parafii Przespolew,
- Ks. Mirosław Dereszewski - Proboszcz Parafii Kowale Pańskie, Kapelan Wojewódzki PSP w  Poznaniu,
  Kapelan Powiatowy Policji w Turku,
- Ks. Henryk Witczak - Proboszcz Parafii Głuchów,
- Ks. Jan Hutniczak - Proboszcz Parafii Strzałków,
- Henryk Binkowski - Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn,
- Tadeusz Krupiński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Grzegorz Dzikowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn,
- Mariusz Majcherek - Kierownik Posterunku Policji w Kawęczynie,
- Maria Antoszczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skarżynie,
- Fundatorzy sztandaru,
- Delegacje Klubów Honorowych Dawców Krwi i władz PCK,
- Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
  Polskiej w Kawęczynie z Prezesem Zenonem Tomczykiem,
- Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
  Rzeczypospolitej Polskiej w Kawęczynie z Przewodniczącym Jackiem Pawlakiem,
- Delegacje: Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" w Turku,
  Ochotniczych Straży Pożarnych z Grąbkowa, Liskowa, Malanowa, Przespolewa i Smulska,  oraz
  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn wraz z pocztami sztandarowymi,
- Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach z kapelmistrzem Eugeniuszem Grzelakiem,
- Przedstawiciele prasy lokalnej i telewizji kablowej.
W dalszej części Wiceprezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie Marian Smak odczytał akt erekcyjny oraz przedstawił rys historyczny jednostki, a fundatorzy sztandaru dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru. Po tej części rozpoczęła się Msza Święta, podczas której został poświęcony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie. Po Mszy Świętej nastąpiło pożegnanie starego i wręczenie nowego sztandaru. Sztandar wręczył Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Turku Zbigniew Gradecki. Sztandar odebrał Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie Jan Adamczyk i następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili: Tadeusz Bergandy, Józef Mikosik i Dariusz Siemiątkowski . Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru przed frontem pododdziałów. W dowód uznania za całokształt działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali druhowie strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie:
Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Adamczyk Maciej s. Jana
2. Antczak Kazimierz s. Wacława
3. Jasnowski Marek s. Mieczysława
4. Kaczmarek Zbigniew s. Józefa
5. Siemiątkowski Dariusz s. Kazimierza
6. Wiczewski Stanisław s. Antoniego
Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Adamczyk Robert s. Jana
2. Łakomy Artur s. Józefa
3. Mikosik Krzysztof s. Józefa
Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa"
1. Kowalski Tomasz s. Zdzisława
2. Wojciechowski Grzegorz s. Lucjana
Odznaką "Strażak Wzorowy"
1. Bergandy Tadeusz s. Stanisława
2. Górski Grzegorz s. Irosława
3. Maćczak Robert s. Stanisława
4. Pawlaczyk Radosław s. Mikołaja
5. Piestrzyński Henryk s. Marcelego
6. Piestrzyński Łukasz s. Henryka
7. Wojciechowski Piotr s. Lucjana
Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego"
1. Antczak Kazimierz s. Wacława
2. Knera Wojciech s. Pawła
3. Mikosik Józef s. Antoniego
4. Siemiątkowski Dariusz s. Kazimierza
Po dekoracji odznaczeniami rozpoczęły się wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, którzy złożyli gratulacje i przekazali życzenia. Były też życzenia okolicznościowe przekazane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Skarżynie.  Następnie nastąpił przemarsz na plac przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie, gdzie została poświęcona figurka św. Floriana. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem i strażacką grochówką, a wieczorem gospodarze zaprosili wszystkich chętnych na strażacką zabawę.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk  

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl