niedziela, 12 lipca 2020r. Imienieny Jana i Gwalberta
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 20 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

20 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 20 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Jarosław Pasik, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak oraz Członkowie Prezydium: Henryk Antczak i ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn  Jan Nowak i Proboszcz Parafii Przespolew ks. Piotr Bamberski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta - Artura Łakomego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Robert Adamczyk, Artur Łakomy i Jarosław Siemiątkowski. W zebraniu na  40 członków czynnych uczestniczyło 20 członków oraz na 1 członka wspierającego uczestniczył 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Adamczyk, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej i zatwierdziło powołanego przez Zarząd w dniu 11 listopada 2012 roku Artura Łakomego na funkcję Wiceprezesa-Naczelnika w związku ze złożoną rezygnacją przez Wojciecha Knerę.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl