środa, 08 lipca 2020r. Imienieny Elżbiety i Prokopa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 lutego 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

9 lutego 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 9 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Wiesław Tomczak oraz Członkowie Prezydium: ks. Antoni Janicki i Ryszard Jaśkiewicz. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.: były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Koninie Janusz Wojciechowski, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie - Wiceprezesi Jan Adamczyk i Grzegorz Dzikowski oraz Komendant Gminny Stanisław Urbaniak, kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku, Zdzisław Skonieczny i Kazimierz Czyżak. Przed rozpoczęciem zebrania ks. Antoni Janicki dokonał poświęcenia nowego samochodu, a następnie gospodarze zaprezentowali wykonane w 2012 roku prace remontowe sali. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jarosław Pasik. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Zbigniewa Gidelskiego,  na protokolanta – Mariusza Grzesiaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Dariusz Grzesiak, Monika Łakomicka i Arkadiusz Sukienniczak. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Krzysztof Kwinciak, sprawozdanie i plan finansowy przedstawił Skarbnik Julian Grzesiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Janusz Jeżykowski, a projekt planu działalności na 2013 rok przedstawił Wiceprezes-Naczelnik Adrian Kwinciak. Walne Zebranie  jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl