piątek, 25 września 2020r. Imienieny Aurelii i Ładysława
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 28 stycznia 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

28 stycznia 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W GŁUCHOWIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 28 stycznia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie - Henryk Antczak i Krzysztof Śledź. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym m.in.: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w  Kawęczynie - Wiceprezesi Jan Adamczyk i Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki oraz kpt. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jarosław Pasik. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Zbigniewa Gidelskiego,  na protokolanta – Mariusza Grzesiaka. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Mirosław Choronży, Dariusz Grzesiak i Piotr Pasik. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jarosław Pasik, sprawozdanie i plan finansowy przedstawił Skarbnik Julian Grzesiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Janusz Jeżykowski, a plan działalności na 2012 rok przedstawił Naczelnik Adrian Kwinciak. Walne Zebranie  jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy związane ze zmianą statutu, podniesieniem składki członkowskiej oraz osiągnięciami w zawodach sportowo-pożarniczych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok oraz podjęło uchwały: w sprawie działalności organizacyjno-programowej i zmiany statutu.
 
 
                                                                                                   Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl