środa, 08 lipca 2020r. Imienieny Elżbiety i Prokopa
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 12 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

12 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W BĘDZIECHOWIE

 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
 
           W niedzielę 12 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Będziechowie. Zebranie otworzył witając przybyłych gości i członków jednostki Prezes Zarządu Grzegorz Dzikowski. W zebraniu uczestniczyli: przedstawiciele Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie - Prezes Zenon Tomczyk i Wiceprezes Sylwester Górnicki oraz reprezentujący Samorząd Gminy Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Przewodniczącym Zebrania został Lech Błaszczyk, Protokolantem Bolesław Chojnacki, a Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Przewodniczący Andrzej Janik oraz członkowie Rafał Błaszczyk i Janusz Osicki. Następnie dokonano wręczenia odznaczeń - odznaczenia wręczali Prezes Zenon Tomczyk i Wiceprezes Sylwester Górnicki. W części sprawozdawczej sprawozdania przedstawili: z działalności - Naczelnik Grzegorz Kurpik, finansowe i opisowe z działalności - Prezes Zarządu Grzegorz Dzikowski, a Komisji Rewizyjnej - Członek Komisji Andrzej Calak. Plan działalności przedstawił Naczelnik Grzegorz Kurpik, a plan finansowy Prezes Zarządu Grzegorz Dzikowski. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk omawiając działania Zarządu podejmowane w minionym roku i kadencji, plan zamierzeń i budżetu na 2006 rok oraz sprawy proceduralne związane z wyborami władz OSP. Podziękował jednocześnie za wkład pracy w minionej kadencji wręczając list na ręce Prezesa Zarządu Grzegorza Dzikowskiego. Po tym wystąpieniu odbyły się w głosowaniu jawnym wybory do Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Składy te przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Grzegorz Dzikowski
2. Naczelnik  -  Grzegorz Kurpik
3. Zastępca Naczelnika  -  Andrzej Barcki
4. Sekretarz  -  Bolesław Chojnacki
5. Skarbnik  -  Andrzej Janik
6. Kronikarz  -  Kazimierz Wolniaczyk
7. Gospodarz  -  Jan Węckowski
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodniczący  -  Lech Błaszczyk
2. Wiceprzewodniczący  -  Andrzej Calak
3. Sekretarz  -  Radosław Ruszkowski
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Grzegorz Dzikowski  -  Prezes
2. Andrzej Janik  -  Skarbnik
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Grzegorz Dzikowski  -  Prezes
2. Bolesław Chojnacki  -  Sekretarz
3. Andrzej Janik  -  Skarbnik
 
W wystąpieniach głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski, a zebranie zakończyło podjęcie przez Walne Zebranie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
                                                                                                   
                                                                                                 Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl