Podatki

2018-12-24 08:12:30

Uchwała nr XVIII/153/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom

2020-05-13 07:32:56

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

2020-01-29 09:20:13

Formularze podatkowe

2020-01-21 08:46:31

UCHWAŁA Nr XIII/112/2019 RADA GMINY KAWĘCZYN z dnia 29.10.2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

2019-11-20 13:43:06

UCHWAŁA Nr XIII/111/2019 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

2019-11-20 13:36:50

Uchwała nr XLVII/307/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 16.10.2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

2020-01-30 13:36:52

Uchwała nr XLVIII/311/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.

2019-01-09 11:33:32

Uchwała nr XLVIII/310/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.

2019-01-09 11:32:15

Uchwała nr XLVIII/309/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 09.11.2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

2019-01-09 11:30:36