środa, 30 listopada 2022r. Imienieny Andrzeja i Konstantego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator PSZOK

PSZOK

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 8.00 – 14.00 (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Z uwagi na fakt, iż Punkt rozpoczyna swoją działalność w czasie epidemii, pragniemy zapewnić Państwu sprawną obsługę.  W związku z tym osoby, które są zainteresowane oddaniem w tych dniach odpadów do PSZOK proszone  są o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu od poniedziałku do czwartku  w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 063 288 59 21.

W PSZOK będą przyjmowane m.in. odpady takie jak:

-       odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok

-       odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie,

-       przeterminowane leki,

-       zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-       zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki),

-       zużyte baterie, akumulatory,

-       chemikalia,

-       tonery,

-       termometry rtęciowe

-       zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok,

-       zużyte oleje,

-       odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców). do 100 kg/osobę /rok

-       popiół

-       szkło, papier, tworzywa sztuczne

-       środki ochrony roślin

W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl