środa, 30 listopada 2022r. Imienieny Andrzeja i Konstantego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Płatnosci za odpady komunalne 2022

Płatnosci za odpady komunalne 2022

Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 wynosi

  • 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 46,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  • 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca ulgi z tytułu posiadania kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów;

Opłatę pierwszą po zmianie stawki,  należy uiszczać za miesiąc styczeń 2022 r.  do 25 stycznia 2022 r.  Opłatę za kolejne miesiące, należy uiszczać za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 25-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 56 8557 0009 2004 0400 0101 0040

 Ponadto przypominamy, że: 

  • Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby osób związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, zmiana sposobu zbierania odpadów komunalnych - kompostownik), właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • Wzór deklaracji opłaty za odpady komunalne dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kawęczynie: http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/bip/druki-do-pobrania-1.html oraz w Urzędzie Gminy w Kawęczynie – Biuro Obsługi Interesanta. 

Więcej informacji dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie – pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: (63) 288 59 27.

Link do Uchwały Rada Gminy Kawęczyn XLI/279/2021  z dnia 29 listopada 2021 roku,  ustalającej wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 r 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl