sobota, 30 września 2023r. Imienieny Zofii i Hieronima
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminach Brudzew i Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” realizowany jest  w ramach środków unijnych WRPO 2014-2020.

Wniosek zakłada budowę 206 instalacji fotowoltaicznych oraz 211 instalacji kolektorów słonecznych w obydwu gminach.
Całkowita wartość projektu wynosi 6 339 417,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Brudzew oraz Kawęczyn poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.  

Realizacja przedmiotowego projektu będzie miała kluczowe znaczenie dla racjonalizacji zużycia energii na terenie Gmin oraz modernizacji energetycznej sektora budynków mieszkalnych. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego tj. zwiększenia efektywności energetycznej na poziomie zużycia, zwiększając przy tym udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Gminy. Zwiększone zostanie również lokalne bezpieczeństwo energetyczne poprzez dywersyfikację źródeł oraz dostaw energii. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji gazów i pyłów do atmosfery. Realizacja projektu spowoduje również, powstanie szeregu korzyści społecznych dla mieszkańców Gmin objętych inwestycją tj.: poprawa jakości i komfortu życia; poprawa komfortu użytkowania budynków mieszkalnych objętych inwestycją; powstanie oszczędności z tytułu użytkowania budynków (obniżenie rachunków za prąd elektryczny, energię cieplną); inne.

Projekt ma charakter parasolowy –  będzie realizowany za pośrednictwem Gminy Brudzew (Lidera Projektu) oraz Gminy Kawęczyn (Partnera Projektu), odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy Gmin (indywidualne gospodarstwa domowe). Projekt realizowany będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl