środa, 01 lutego 2023r. Imienieny Brygidy i Ignacego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator REKRUTACJA 2012/2013

REKRUTACJA 2012/2013

 REKRUTACJA NA ROK 2012/2013

 Informujemy iż od dnia 9 lipca 2012 roku do dnia 14 sierpnia 2012 r przeprowadzona zostanie rekrutacja do oddziałów przedszkonych prowadzonych w ramach projektu „Przedszkolaki na Start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach poniżej oraz w Biurze Projektu (punkt informacyjny lub pokój nr 11 w Urzędzie Gminy Kawęczyn).

Dokumenty:

a) Karta zgłoszenia dziecka (stanowiący  załącznik nr l do Regulaminu )

b) kserokopię dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kawęczyn,

c) podpisany „REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE”

d) w uzasadnionych przypadkach należy dołączyć: zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu na jednego członka rodziny,orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy.

Dokumenty składać można osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30 lub przesłać pocztą tradycyjną (decyduje data stempla) na adres Biura Projektu:

Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62 – 704 Kawęczyn (Punkt Informacyjny).

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewelina Buda pod nr telefonu 288-59-34 lub 288-59-21, Pani Arleta Biegańska – koordynator projektu 288-50-65.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 Karta zgloszeniowa.doc

REGULAMIN

Regulamin Rekrutacji.doc

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl