sobota, 30 września 2023r. Imienieny Zofii i Hieronima
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator Prezentacja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie

Prezentacja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie

logo

Czym jest PSZOK?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców naszej gminy miejsce, w którym mogą za darmo pozostawić odpady komunalne, w szczególności te, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków

takie jak:

1) odpady wielkogabarytowe,

2) opony samochodów osobowych i jednośladów,

3) odpady zielone,

4) odpady budowlane i remontowe (w szczególności gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy),

5) drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza się selektywnej zbiórki drewna impregnowanego),

6) styropian opakowaniowy,

7) papier i tektura,

8) szkło opakowaniowe,

9) szkło inne niż opakowaniowe (w tym szkło płaskie – okienne),

10) tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

11) tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe),

12) odzież i tekstylia,

13) opakowania wielomateriałowe,

14) popioły,

15) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

16) odpady niebezpieczne

Dla odpadów niebezpiecznych i zużytych sprzętów elektryczny i elektroniczny, na terenie PSZOK w Kawęczynie przewidziano wydzieloną część magazynu kontenerowego. Wewnątrz magazynu zbierany będzie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przewiduje się szczelne pojemniki na poszczególne frakcje odpadów niebezpiecznych. Zbierane będą następujące frakcje:

1) akumulatory,

2) baterie,

3) lampy fluorescencyjne,

4) przeterminowane leki,

5) termometry rtęciowe,

6) rozpuszczalniki,

7) kwasy,

8) oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

9) opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi,

10) środki ochrony roślin,

11) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice,

12) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkańcy przynieść będą mogli odpady i przedmioty nadające się do ponownego użycia. Część z nich niewymagająca napraw przekazywana będzie zainteresowanym mieszkańcom. Odpady wymagające napraw poddawane będą procesowi przygotowaniu do ponownego użycia, czyli naprawiane, przywracane im będą wartości użytkowe. Magazynowanie tych odpadów, przedmiotów naprawionych oraz proces naprawy odbywać się będzie w wydzielonej części magazynu kontenerowego.

Na terenie naszego PSZOKa znajduje się ścieżka edukacyjna oraz altana edukacyjna do której mieszkańców serdecznie zapraszamy.

Na ścieżce i altance umieszczone zostały tablice edukacyjne dzięki którym dowiecie się jak segregować odpady. Dlaczego recykling jest taki ważny oraz z jakich odnawialnych źródeł energii możemy korzystać.

Pamiętajcie ! większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Zaskoczony? Sprawdź, jak to działa.

Recykling zaczyna się w domu

Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.

Segregacja ma sens

Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kawęczynie dofinansowana została z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl