Dokumenty strategiczne

2019-01-14 09:33:40

Strategia rozwoju gminy Kawęczyn na lata 2018 - 2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017 - 2023

Program Ochrony Środowiska dla gminy Kawęczyn 2016-2024