Dokumenty strategiczne

2019-02-27 10:43:58

Strategia rozwoju gminy Kawęczyn na lata 2018 - 2023

Program Rewitalizacji dla Gminy Kaweczyn na lata 2017 - 2023

Program Ochrony Środowiska dla gminy Kawęczyn 2016-2024

Lokalna Strategia Rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.