sobota, 22 września 2018r. Imienieny Tomasza i Maurycego
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Przetargi do 30 tys. euro

Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn

2018-09-17 15:25:23

Zapytanie ofertowe pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów"

2018-09-07 14:55:23

Zapytanie ofertowe pn. "Malowanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych"

2018-09-04 15:13:13

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków"

2018-09-04 15:11:37

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-08-29 08:04:12

Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich oraz budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Tokarach"

2018-09-05 10:12:49

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-08-01 14:23:46

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-08-14 10:53:15

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-08-01 14:23:15

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-08-01 14:24:39

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-08-13 13:03:36

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-07-31 14:57:38

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-08-17 12:59:17

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-07-31 13:43:28

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-07-31 13:43:28

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-07-31 13:39:41

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-07-31 13:39:41

Zapytanie ofertowe na "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn".

2018-07-10 09:57:12

Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środkowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie".

2018-06-19 12:16:44

Zapytanie ofertowe na "Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie"

2018-06-08 15:04:17

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn

2018-05-21 14:16:25

„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”

2018-04-06 10:54:00

„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”

2018-03-16 14:26:06

Informacja o wyborze oferty pn."Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Głuchów, Dzierzbotki i Żdżary"

2018-03-02 12:39:31

Informacja o wyborze oferty "Wymiana kotła wraz z armaturą oraz cieplikiem w budynku Ośrodku Zdrowia w Tokarach"

2018-03-01 11:49:09

Zakup, dostawa i montaż nowej kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego.

2018-03-19 17:22:32

Informacja o wyborze oferty pn. "Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego w miejscowości Tokary Pierwsze"

2018-02-23 10:59:54

Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn".

2018-02-09 07:56:40

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.

2018-01-17 08:41:36

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2018 roku”.

2017-12-20 13:08:47

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn

2017-12-20 13:07:46

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.

2017-12-15 08:49:11

Zapytanie ofertowe na „Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.

2017-12-19 11:09:19

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka i Będziechów".

2017-11-30 12:42:25

Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

2017-11-17 13:03:31

Zapytanie ofertowe pn."Remont dróg na terenie Gminy Kawęczyn"

2017-11-16 08:25:10

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.„Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

2017-09-26 14:23:16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC

2017-09-28 14:16:48

Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”.

2017-09-05 13:32:03

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kawęczyn".

2017-07-21 08:17:30

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. " Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów".

2017-07-13 10:04:02

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Dziewiątka, Kowale Pańskie i Wojciechów".

2017-06-23 10:38:36

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B

2017-06-21 13:10:40

Zapytanie ofertowe na " Opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych oraz 3 szt. tablic promocyjnych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja

2017-06-02 14:50:34

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Przebudowę istniejących linii napowietrznych nn 0,4 kV w miejscowościach: Głuchów, Marcjanów, Nowy Świat"

2017-05-15 11:32:33

Zapytanie ofertowe na "Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn"

2017-04-28 13:49:34

Zapytanie ofertowe na "Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie wraz z transportem, montażem i ustawieniem”

2017-04-28 09:20:27

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn "

2017-04-10 15:11:18

Zapytanie ofertowe pn. "Usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gm

2017-04-14 13:38:00

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn 0,

2017-03-17 10:45:27

Zapytanie ofertowe pn. "Rozbudowa sieci monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych tj. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na zewnętrz budynku

2017-03-23 11:37:42

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Leśnictwo i Marianów oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn 0,4

2017-03-02 09:15:53

Informacja o wyborze oferty: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.

2017-01-17 16:27:07

Informacja o wyborze oferty na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2017 roku”.

2016-12-20 11:37:50

Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.

2016-12-30 07:42:47

Informacja o wyborze oferty na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.

2016-12-14 12:06:19

Informacja o wyborze oferty pn. "Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

2016-09-13 10:05:58

Zapytanie ofertowe pn. „Urządzenie strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku w Kawęczynie”

2016-09-01 13:24:34

Informacja o wyborze oferty pn. „Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.

2016-07-21 11:56:58

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Bieżące letnie oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn”.

2016-07-07 13:47:46

Zapytanie ofertowe na "Remont schodów zewnętrznych z pochylnią dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie "

2016-06-27 13:35:44

Zapytanie ofertowe na "Budowę ogrodzenia terenu i chodnika dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych”.

2016-03-16 14:56:17

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”

2016-03-01 12:16:20

Informacja o wyborze oferty pn: Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie

2016-01-15 15:22:20

Informacja o wyborze oferty na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn"

2016-01-05 15:06:16

Zapytanie ofertowe pn. „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn

2016-01-19 14:08:30

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Ekspertyzy chiropterologiczne w ramach zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn"

2016-01-07 15:01:24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiacych własność Gminy Kawęczyn".

2015-12-23 13:21:53

Informacja o wyborze oferty w drodze zapytania ofertowego wg Regulaminu UG do 30 tys. e. na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2016 roku”.

2015-12-16 11:44:38

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa i sprzedaż węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn"

2015-10-01 14:31:05

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Marcinów, Milejów, Chocim oraz przebudowa linii 0,4 kV wraz z montażem oświetlenia uliczn

2015-09-15 13:50:38

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Kawęczyn"

2015-07-15 14:30:12

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015-2018 i aktualizację gminnej ewidencji zabytków."

2014-12-31 12:28:45

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn"

2014-12-19 14:32:50

Zapytanie ofertowe na "Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2015 roku"

2014-12-22 12:50:52

Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Przebudowa linii 0,4 kV. Montaż oświetlenia ulicznego w miescowościach: Marcinów i Będziechów"

2014-12-02 08:27:18

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń mieszkalnych w byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich

2014-08-13 11:03:48

Zapytanie ofertowe na "Usługi w zakresie prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kawęczyn w okresie od 01.08.2014 r. do 31.07.2015 r."

2014-07-22 08:15:20

Informacja o wyborze oferty na ochronę obiektów

2014-06-17 14:27:42

Zapytanie ofertowe na "Oznakowanie pieszych i rowerowych szlaków dydaktycznych Gminy Kawęczyn".

2014-02-17 09:42:51

Informacja o wyborze oferty na "Dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn".

2014-01-17 14:28:42

Informacja o wyborze oferty na "Dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2014 r.”.

2013-12-20 08:37:21

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.„Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn”.

2013-12-18 12:15:10

Zapytanie ofertowe na oznakowanie szlaku konnego pt "Kawęczyńska przygoda w siodle".

2013-12-11 11:41:37

Zapytanie ofertowena wykonanie usługi polegającej na aktualizacji dokumentu pn. ”Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020”.

2013-10-29 08:29:41

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Będziechów i Stanisława, gmina Kawęczyn”.

2013-08-12 15:24:13

Informacja o wyborze oferty na zadnie pn „Zielona ścieżka do historii Tokar – projekt zagospodarowania terenu zieleni”.

2013-08-05 13:39:21

Informacja o wyborze oferty na zadnie pn „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Marianów Kolonia, gmina Kawęczyn”.

2013-08-05 13:36:22

Informacja o wyborze oferty na zadnie pn.„Przebudowa budynku gospodarczego na pomieszczenie garażowe w Młodzianowie”.

2013-07-12 08:29:22

Informacja o wyborze oferty na zadnie pn. "Utwardzenie placu postojowego oraz remont schodów zewnętrznych przy byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich”.

2013-07-12 08:28:03

Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia pn "„Odnowienie elewacji z malowaniem budynku komunalnego w Tokarach Pierwszych".

2013-07-02 11:35:29

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”

2013-07-12 12:28:29

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie "Przedszkolaki na start" POKL.9.1.1.02.2013

2013-02-08 11:59:34

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji psychologa w projekcie "Przedszkolaki na start" POKL.9.1.1.01.2013

2013-01-25 14:05:17

Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa sprzętu sportowo-rekracyjnego wraz z montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

2012-12-17 13:59:13

Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaiem i montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

2012-12-12 09:57:50

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu sportowo-rekreacyjnego wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

2012-12-07 14:14:24

Informacjao wyborze oferty na zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu wraz z jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie

2012-12-06 09:53:58

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i jego montażem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie.

2012-11-30 11:21:06

Zapytanie ofertowe na dostawę paliwa dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2013.

2012-12-11 11:10:00

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl