niedziela, 28 lutego 2021r. Imienieny Teofila i Makarego
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Przetargi do 30 tys. euro

Przetargi do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień - etap2"

2021-02-26 11:47:24

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie, pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Żdżary

2021-02-09 10:37:17

Informacja o wyborze oferty na zakup i sukcesywną dostawę pomocy dydaktycznych/zużywalnych - plastycznych do żłobka w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców.

2021-01-28 10:21:55

Zapytanie ofertowe na sprzedaż drewna z załadunkiem i transportem we własnym zakresie

2021-01-27 10:20:46

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2021

2020-12-23 09:46:23

Informacja z wyboru dostawcy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2021r.

2020-12-04 08:19:11

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringu w ramach projektu „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”

2020-11-12 12:23:47

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii i Dzierzbotkach w Stanisławie

2020-11-04 10:55:11

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Wymiana naczynia wzbiorczego w kotłowni przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych

2020-10-01 14:04:09

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV – montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Świat”

2020-09-23 14:02:03

Zapytanie ofertowe nr. 2 na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu”

2020-09-03 15:04:29

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego w Głuchowie”

2020-08-18 14:57:59

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Ciemieniu”

2020-08-18 14:52:56

Zapytanie ofertowe pn.„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn w Głuchowie i Nowym Świecie

2020-08-17 15:12:02

Zapytanie ofertowe na bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn 2020

2020-07-15 14:21:25

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Kawęczyn w 2020 r.

2020-06-09 11:06:16

Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Kawęczyn”

2020-05-26 14:03:03

ZAPYTANIE OFERTOWE NA POSTAWIENIE JEDNEGO PODWÓJNEGO POMNIKA ORAZ JEDNEGO POJEDYNCZEGO NA CMENTARZU W GŁUCHOWIE

2020-05-19 12:41:18

Rozeznanie rynku w związku z realizacją projektu „Zdalna szkoła w Gminie Kawęczyn” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska

2020-04-27 21:55:15

Zapytanie ofertowe na opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.

2020-03-27 14:26:14

Zapytanie ofertowe na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów-Kolonia- Strefa inwestycyjna

2020-03-27 14:29:52

Zapytanie ofertowe na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie

2020-04-01 09:58:54

Zapytanie ofertowe "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

2020-02-11 09:18:13

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn."Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn"

2020-01-23 13:21:08

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2020 roku

2020-01-10 14:37:19

Zapytanie ofertowe na dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2020 roku

2019-12-02 11:42:17

Zapytanie ofertowe „Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”

2019-11-26 09:19:31

Zapytanie ofertowe na wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn

2019-11-26 14:27:50

Zapytanie ofertowe na przebudowe oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn

2019-11-15 14:18:52

Zapytanie ofertowe „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie”.

2019-11-08 09:37:09

Zapytanie ofertowe „ Zakup wraz z transportem 75 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Skarżynie”.

2019-10-28 11:40:57

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż kostki brukowej w miejscu pod ognisko na placu sportowo - rekreacyjnym w sołectwie Będziechów

2019-10-22 12:20:26

„Zakup, dostawę i montaż ogrodzenia działki wiejskiej w Marianowie Kolonii oraz placu przy starej szkole w Tokarach Pierwszych".

2019-10-01 14:06:54

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kostki brukowej na placu rekreacyjnym w sołectwie Chocim

2019-09-16 10:58:56

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup wraz z transportem 2 bramek do piłki nożnej

2019-08-16 08:09:53

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „ Zakup, dostawa i montaż kostki brukowej”

2019-07-31 15:10:23

Zapytanie ofertowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych

2019-07-15 10:03:25

Zapytanie ofertowe na zadanie pn „Budowa zjazdu tymczasowego w Marianowie Kolonii.” oraz „Remont przepustu w Będziechowie.”

2019-06-10 21:24:08

Zapytamie ofertowe na „ Remont świetlicy wiejskiej w Marianowie”.

2019-06-10 21:22:45

Zapytanie ofertowe ”Malowanie korytarza i wykonanie lapmerii z paneli ściennych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie"

2019-05-22 13:32:51

Zapytanie ofertowe pn. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie

2019-05-20 10:16:01

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pt. Przebudowa linii średniego napięcia 15 kV w miejscowości Marianów

2019-05-20 10:19:34

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawa i montaż ogrodzenia części placu przy świetlicy wiejskiej w Młodzianowie.

2019-05-20 10:13:22

Zapytanie ofertowe na zakup 2 kosiarek i traktorka ogrodowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

2019-04-17 14:35:42

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego do projektu „Ja w Internecie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2019-04-10 13:06:43

Zapytanie ofertowe: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kawęczyn tj.: Nowy Świat, Dziewiątka i Żdżary.

2019-03-01 13:15:47

Zapytanie ofertowe pn: "Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Kawęczyn w 2019 roku"

2019-01-21 10:29:47

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na 2019r.

2019-01-21 10:35:55

Zapytanie ofertowe na „Dostawę paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Gminy Kawęczyn w 2019 roku”

2019-02-18 14:19:12

Zapytanie ofertowe pn. "Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn"

2019-01-21 10:35:23

Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawa do Urzędu Gminy w Kawęczynie wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn” współfinansowanych ze

2019-01-21 10:35:03

Sprawozdanie z konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

2020-03-27 14:32:15

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych: geograficznej, biologicznej, chemicznej i fizycznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

2018-10-16 16:47:55

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

2019-01-21 10:34:47

Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

2018-10-16 14:47:08

Zapytanie ofertowe na „Zakup i dostawa do Urzędu Gminy w Kawęczynie,wyposażenia oraz urządzeń ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kawęczyn

2019-01-21 10:33:30

Zapytanie ofertowe: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn, tj. Nowy Świat, Młodzianów."

2019-03-01 12:28:25

Zapytanie ofertowe pn."Rozbudowa Placu Rekreacyjnego w Kawęczynie"

2019-01-21 10:32:14

Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn

2019-01-21 10:31:54

Zapytanie ofertowe pn. "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów"

2018-09-07 14:55:23

Zapytanie ofertowe pn. "Malowanie elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarach Pierwszych"

2018-09-04 15:13:13

Zapytanie ofertowe na "Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków"

2018-09-04 15:11:37

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-08-29 08:04:12

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-08-01 14:23:46

Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie audytów energetycznych dla budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich oraz budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Tokarach"

2018-09-05 10:12:49

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-08-01 14:24:39

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-08-14 10:53:15

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-07-31 14:57:38

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-08-13 13:03:36

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-07-31 13:43:28

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa linii 0,4 kV oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciemień"

2018-08-17 12:59:17

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-07-31 13:39:41

Zapytanie ofertowe pn. "Dla Chocimia integracja to podstawa więc altana dobra sprawa"

2018-07-31 13:43:28

Zapytanie ofertowe na "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn".

2018-07-10 09:57:12

Zapytanie ofertowe pn. "W Żdżarach rodzina na sportowo bo to zawsze zdrowo"

2018-07-31 13:39:41

Zapytanie ofertowe na "Usługę transportową podopiecznych Środkowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie".

2018-06-19 12:16:44

Zapytanie ofertowe na "Montaż i podłączenie agregatu prądotwórczego do zasilania rezerwowego instalacji wewnętrznej odbiorczej budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie"

2018-06-08 15:04:17

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy przeprowadzenia badań ankietowych wraz z opracowaniem ankiet i raportu z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Kawęczyn

2018-05-21 14:16:25

„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”

2018-04-06 10:54:00

„Zakup i dostawa namiotów dla pięciu sołectw z terenu Gminy Kawęczyn”

2018-03-16 14:26:06

Informacja o wyborze oferty pn."Zakup, dostawa i montaż ogrodzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Głuchów, Dzierzbotki i Żdżary"

2018-03-02 12:39:31

Informacja o wyborze oferty "Wymiana kotła wraz z armaturą oraz cieplikiem w budynku Ośrodku Zdrowia w Tokarach"

2018-03-01 11:49:09

Zakup, dostawa i montaż nowej kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego.

2018-03-19 17:22:32

Informacja o wyborze oferty pn. "Termomodernizacja budynku zaplecza sportowego w miejscowości Tokary Pierwsze"

2018-02-23 10:59:54

Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kawęczyn".

2018-02-09 07:56:40

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Kawęczynie.

2018-01-17 08:41:36

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Dostawę paliw dla potrzeb Urzędu Gminy w Kawęczynie w 2018 roku”.

2017-12-20 13:08:47

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na „Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kawęczyn

2017-12-20 13:07:46

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej.

2017-12-15 08:49:11

Zapytanie ofertowe na „Usługę transportową podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie”.

2017-12-19 11:09:19

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego pn. "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiątka i Będziechów".

2017-11-30 12:42:25

Zapytanie ofertowe na usługę biegłego rewidenta w ramach projektu pn.„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”.

2017-11-17 13:03:31

Zapytanie ofertowe pn."Remont dróg na terenie Gminy Kawęczyn"

2017-11-16 08:25:10

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.„Dostawa węgla, miału oraz ekogroszku do ogrzewania obiektów z terenu Gminy Kawęczyn”.

2017-09-26 14:23:16

ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONTAŻ 4 ŁAWEK NA TERENIE CMENTARZA GETTO CZACHULEC

2017-09-28 14:16:48

Zapytanie ofertowe pn.„W Żdżarach dobry pomysł mamy – plac zabaw urządzamy”.

2017-09-05 13:32:03

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. "Bieżące całoroczne utrzymanie dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Kawęczyn".

2017-07-21 08:17:30

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. " Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV - montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Milejów".

2017-07-13 10:04:02

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na "Montaż urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kawęczyn, Dziewiątka, Kowale Pańskie i Wojciechów".

2017-06-23 10:38:36

Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na Instalacje systemu monitoringu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie tj. wykonanie instalacji monitoringu na korytarzu (parterze) budynku A i B

2017-06-21 13:10:40

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl