poniedziałek, 01 czerwca 2020r. Imienieny Jakuba i Konrada
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy Kawęczyn

          Szanowni Państwo                               

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się 29 października 2019 r. (tj. wtorek) o godzinie 14:30 w Urzędzie Gminy  w Kawęczynie, (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za I półrocze 2019 roku.
 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;

b)      zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego;

c)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

d)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;

e)      obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;

f)       zmiany uchwały Nr XXVI/122/2009 Rady Gminy w Kawęczynie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

g)      przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2015 – 2018” oraz „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Kawęczyn na lata 2019-2022” za okres od października 2017 r. do września  2019 r.

 1. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 

                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                     Piotr Gebler

                                                                                                  Przewodniczący     

                                                                                              Rady Gminy Kawęczyn     

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl