poniedziałek, 01 marca 2021r. Imienieny Antoniny i Radosława
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator Zapraszamy na XXXI Sesje Rady Gminy Kawęczyn

Zapraszamy na XXXI Sesje Rady Gminy Kawęczyn

Informuje, że XXXI Sesja Rady Gminy Kawęczyn odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. (tj. czwartek) na godzinę 14:00 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie  (budynek B, sala posiedzeń na piętrze) Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

Porządek obrad:
1.Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Wystąpienie zaproszonych gości.
6.Analiza  bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy Kawęczyn za rok 2020 – informację przedstawią: asp. sztab. Paweł Antoniak – Komendant Komisariatu Policji w Dobrej; Michał Chachuła – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie.
7.Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie za rok budżetowy 2020.
8.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie za rok 2020.
9.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Kawęczynie na lata 2018-2020 za rok 2020.
10.Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
a)zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021;
b)zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028;
c)przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Kawęczyn w latach 2021-2023;
d)wyrażenia zgody  na  nabycie  nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn;
e)uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn;
f)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
g)wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Kawęczyn.
11.Przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy Kawęczyn na rok 2021:
a) Komisji Rewizyjnej;
b) Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji;
c) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki;
d) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.
12. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
13.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
14.Zapytania i wolne wnioski.
15.Zamknięcie XXXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.


Obrady można obserwować na stronie www.kaweczyn.pl w zakładce eSesja lub bezpośrednio wybierając link: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/310/rada-gminy-w-kaweczynie.htm.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl