poniedziałek, 01 czerwca 2020r. Imienieny Jakuba i Konrada
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Zapraszamy na XIV Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zapraszamy na XIV Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Szanowni Państwo          

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. (tj. czwartek) o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy  w Kawęczynie, (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2019;

b)      uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie;

c)      określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

d)      wyrażenia zgody na  przejęcie  od Gminy Przykona  zadania zleconego  z zakresu administracji rządowej dotyczącego objęcia pomocą społeczną mieszkańców Gminy Przykona w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie;

e)      ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kawęczyn w roku szkolnym 2018/2019 - Arleta Biegańska -  Gminny koordynator ds. oświaty.
 2. Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego – Aldona Szprync - Przewodniczący Zespołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie XIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                     Piotr Gebler

                                                                                                  Przewodniczący                                                          

                                                                                             Rady Gminy Kawęczyn     

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl