niedziela, 12 lipca 2020r. Imienieny Jana i Gwalberta
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator Zapraszam do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn

Zapraszam do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się  10 lipca 2020 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kawęczynie, Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2019.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Kawęczyn:
 •   Głosy radnych;
 •   Głosy mieszkańców.
 1. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kawęczyn wotum zaufania.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019:

a)      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019;

b)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019;

c)      Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy za rok 2019;

d)      Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kawęczyn;

e)      Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2019;

f)       Dyskusja;

g)      Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2019.

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn:

a)      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019;

b)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019;

c)      Dyskusja;

d)      Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn za rok 2019.

 1. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2020;

b)      zaliczenia dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w miejscowości Kawęczyn do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;

c)      wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0008 Kawęczyn;

d)      wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie nieruchomości położonej w obrębie 0024 Tokary II;

e)      przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie  Gminy Kawęczyn  na  rok 2020.

 1. Głosowanie nad przyjęciem stanowiska w sprawie programu „Kolej Plus”.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie XXI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 

 Jednocześnie informuję, że Sesja Rady Gminy odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa oraz przy użyciu środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice).

 

Informujemy również o możliwości zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kawęczyn za rok 2019

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn a także w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                   Piotr Gebler

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn   

                                           

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl