piątek, 24 maja 2019r. Imienieny Joanny i Zuzanny
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator X Ogólnopolski Dzień Szczepień

X Ogólnopolski Dzień Szczepień

7 grudnia 2018 r. przypada X Ogólnopolski Dzień Szczepień. Prowadzone podczas niego działania mają na celu informowanie rodziców, młodzieży, osób dorosłych o zagrożeniach wynikających z zachorowania na choroby zakaźne, którym można zapobiec poprzez szczepienia ochronne.

 Szczepienia ochronne

            W Polsce szczepienia ochronne realizowane są zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych (PSO), który każdego roku jest aktualizowany w oparciu o dane dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej kraju, wyszczepialności populacji oraz dostępności różnych preparatów szczepionkowych. Zakres oraz organizacja obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce opiera się na następujących podstawach prawnych:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r., poz. 151 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753).

Jednym z największych fałszywych mitów dotyczących szczepień, którego skutki trwają do dziś, był opublikowany w 1998 r. artykuł Wakefielda i współpracowników (Wakefield A.J., Murch S.H., Anthony A. i wsp.: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet 1998; 351: 637–641), który sugerował związek szczepionek przeciwko odrze, śwince i różyczce (MMR) z zaburzeniami rozwoju, przede wszystkim z autyzmem. Istnieje szereg prac naukowych oraz analiz epidemiologicznych, które zaprzeczają istnieniu związku pomiędzy szczepieniem i autyzmem.

            Szczepionki to produkty lecznicze pochodzenia biologicznego, które podlegają wielu rygorystycznym wymogom pod względem produkcji i kontroli jakości przed dopuszczeniem ich do obrotu. Kontrola bezpieczeństwa szczepionek, oprócz badań laboratoryjnych
i przedklinicznych, obejmuje monitorowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Szczepienia ochronne stanowią jedną z najskuteczniejszych, a czasami jedyną formę zapobiegania chorobom zakaźnym. Nałożenie przez ustawodawcę powszechnego obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przeciw wybranym chorobom zakaźnym zapewnia odpowiednio wysoki odsetek osób poddających się szczepieniom i skutecznie zmniejsza ryzyko epidemicznego szerzenia się chorób zakaźnych w populacji oraz zmniejsza społeczne skutki związane z ciężkimi zdrowotnymi następstwami chorób zakaźnych (w wyniku powikłań). Poziom zaszczepienia populacji sięgający 95 - 98 % sprawia, że również osoby nieuodpornione, które nie mogą być poddane szczepieniu (wskutek ciężkich chorób stwierdzonych przez lekarza), korzystają z ochrony jaką daje istnienie powszechnych programów obowiązkowych szczepień ochronnych. Odporność na choroby zakaźne często nie jest zależna od pojedynczej dawki szczepionki, ale od kilku dawek rozłożonych w czasie tak, aby mógł zaistnieć ciąg procesów immunologicznych w organizmie człowieka. Choroby podlegające obowiązkowym szczepieniom ochronnym wymagają szczepień wielokrotnie powtarzających się. Od tego zależy skuteczność nabytej dzięki szczepionkom odporności na groźne czynniki chorobotwórcze, wobec których stwierdzono zagrożenie zdrowia i życia nie tylko pojedynczej osoby, ale całej populacji.

Liczba zgonów spowodowana chorobami zakaźnymi znacząco spadła po wprowadzeniu szczepień ochronnych, a niektóre choroby zostały całkowicie wyeliminowane (ospa prawdziwa). Jednakże narastająca z roku na rok liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych może wiązać się z ryzykiem powrotu groźnych chorób zakaźnych i powstaniem ognisk epidemicznych.

Wzrost liczby dzieci niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym rodzi wśród rodziców pozostałych dzieci lęk przed zakażeniem; dotyczy to zwłaszcza osób, których potomstwo z powodów zdrowotnych nie może zostać poddane szczepieniom. Już w samym województwie wielkopolskim liczba niezaszczepionych dzieci wynosi 5035 (stan na dzień 30.09.2018 r.) i liczba ta cały czas rośnie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje siedem głównych powodów, dla których warto zaszczepić siebie, a przede wszystkim swoje dziecko:

  1. Szczepienia ratują życie - każdego roku ponad 3 milionom ludzi na świecie.
  2. Dzięki szczepieniom każdy człowiek ma prawo do ochrony zdrowia.
  3. Choroby zakaźne nadal stanowią ryzyko, lecz ze względu na skutecznie działające programy szczepień w krajach lepiej rozwiniętych chronią przed skutkami groźnych chorób.
  4. Choroby mogą być kontrolowane i eliminowane, dzięki utrzymaniu wysokiego wskaźnika wyszczepialności.
  5. Szczepienia są niewątpliwe jednym z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego, oferując ogromne korzyści dla zdrowia i ochrony całej populacji.
  6. Skutecznie działające programy szczepień zmniejszają ryzyko cierpienia oraz liczbę zgonów z powodu chorób zakaźnych.
  7. Pominięcie szczepień zmniejsza odporność całego społeczeństwa, wystarczy jedna nieuodporniona osoba, by zwiększyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.

Źródło: www.wsse-poznan.pl

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl