poniedziałek, 22 lipca 2019r. Imienieny Magdaleny i Bolesława
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Ukonstytuowała się Rada Gminy Kawęczyn

Ukonstytuowała się Rada Gminy Kawęczyn

Nowo wybrany samorząd  gminy Kawęczyn  podczas pierwszej w tej kadencji sesji  wybrał  przewodniczących rady oraz składu komisji stałych.

Otwarcie obrad dokonał najstarszy wiekiem radny – Sylwester Przyłęcki. Po powitaniu zaproszonych gości przystąpiono do wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego wręczone przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Iwona Krajewska. Radni złożyli także ślubowanie, deklarując wierność Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz godne, rzetelne i uczciwe sprawowanie obowiązków, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców. Zaświadczenie o wyborze otrzymał również wójt Jan Nowak.

 - Panie Wójcie, w imieniu radnych gminy Kawęczyn gratuluję wyboru oraz życzę dużo osiągnięć, pomyślności i dobrej współpracy z radą - gratulował wójtowi Sylwester Przyłęcki tuż po złożeniu przez Jana Nowaka ślubowania.

Podczas pierwszej sesji dokonali wyboru przewodniczącego rady gminny oraz jego zastępców, a także ustaleni składu komisji stałych rady. W tym celu powołano komisję skrutacyjną, w której znaleźli się Beata Goślinska, Józef Iwaniak oraz Ryszard Jaśkiewicz. Na przewodniczącego rady gminy zgłoszno kandydaturę Piotra Geblera, który pełnił tę funkcję także w VI i VII kadencji oraz Adriana Kwinciaka. Radni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że przewodniczącym ponownie będzie Piotr Gebler. Na jego kandydaturę oddano osiem głosów. Wiceprzewodniczącymi rady wybrano natomiast Grzegorza Dzikowskiego i Sylwestra Kasprzaka.

Powołano Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kawęczyn w następującym składzie:

 1)      Przewodniczący – Ryszard Jaśkiewicz

2)      Członek – Józef Iwaniak

3)      Członek – Beata Goślińska

4)      Członek – Tomasz Tyrakowski

5)      Członek – Sylwester Przyłęcki

6)      Członek – Adrian Kwinciak

Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kawęczyn w następującym składzie:

 1)      Przewodniczący – Krystyna Brzychcy

2)      Członek – Bożena Kolenda

3)      Członek – Paweł Urbanek

4)      Członek – Andrzej Jaworski

5)      Członek – Karol Rygas 

Komisję Budżetu, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Promocji Rady Gminy Kawęczyn w następującym składzie: 

1)      Przewodniczący – Bożena Kolenda

2)      Członek – Sylwester Kasprzak

3)      Członek – Grzegorz Dzikowski

4)      Członek – Adrian Kwinciak

5)      Członek – Łukasz Mila

6)      Członek – Ryszard Jaśkiewicz 

Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki Rady Gminy Kawęczyn w następującym składzie: 

1)      Przewodniczący – Sylwester Przyłęcki

2)      Członek – Grzegorz Dzikowski

3)      Członek – Andrzej Jaworski

4)      Członek – Józef Iwaniak

5)      Członek – Piotr Gebler

6)      Członek – Karol Rygas

Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Kawęczyn w następującym składzie: 

1)      Przewodniczący – Beata Goślińska

2)      Członek – Piotr Gebler

3)      Członek – Sylwester Kasprzak

4)      Członek – Tomasz Tyrakowski

5)      Członek – Paweł Urbanek

6)      Członek – Krystyna Brzychcy

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl