niedziela, 12 lipca 2020r. Imienieny Jana i Gwalberta
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator PUP Turek ogłasza IV Nabór na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

PUP Turek ogłasza IV Nabór na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Powiatowy Urząd Pracy w Turku od dnia 02.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r, na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm).

Ogłasza IV nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.

Aby ubiegać sie o dofinansowanie należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
  2. Załącznik Nr 1 do wniosku - formularz pomocy publicznej,
  3. Umowę o wypłatę dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,

Wyżej wymienione dokumenty można składać w następujący sposób:

  1. elektronicznie korzystając z formularza dostępnego w systemie praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).
  2. składając w zaadresowanej, zamkniętej i opisanej kopercie „Wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych” do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Turku ul. Komunalna 6 (UWAGA: w takim przypadku do wniosku należy dołączyć 2 egzemplarze umowy podpisanej jednostronnie przez przedsiębiorcę).

Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników"

Więcej informacja na stronie https://turek.praca.gov.pl/

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl