niedziela, 24 stycznia 2021r. Imienieny Felicji i Tymoteusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator PSZOKw Kawęczynie otwarty

PSZOKw Kawęczynie otwarty

Urząd Gminy w Kawęczynie informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kawęczynie, który jest zlokalizowany na Oczyszczalni Ścieków (Kawęczyn 41a), działa od 9 stycznia 2021 roku tj.  od sobota w godzinach 8.00 – 14.00  i w każdą kolejną sobotę (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

Z uwagi na fakt, iż Punkt rozpoczyna swoją działalność w czasie epidemii, pragniemy zapewnić Państwu sprawną obsługę.  W związku z tym osoby, które są zainteresowane oddaniem w tych dniach odpadów do PSZOK proszone są  o zgłaszanie tego faktu do tut. Urzędu od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30.15:30 pod numerem telefonu: 063 288 59 21.

W PSZOK będą przyjmowane m.in. odpady takie jak:

- odpady wielkogabarytowe i meble w ilości do 100 kg/osobę /rok 

-odpady komunalne ulegające biodegradacji – trawa, gałęzie,

- przeterminowane leki,

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-  zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki),

-  zużyte baterie, akumulatory,

-  chemikalia,

- tonery,

- termometry rtęciowe

- zużyte opony - 2  szt. opon samochodowych na osobę/rok,

- zużyte oleje,

- odpady budowlane i rozbiórkowe (glazura, styropian, okleiny, usunięte tapety, itp. – wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z drobnych prac remontowo budowlanych wykonywanych przez mieszkańców). do 100 kg/osobę /rok

- popiół

- szkło, papier, tworzywa sztuczne

- Środki ochrony roślin

Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi  i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl