piątek, 24 maja 2019r. Imienieny Joanny i Zuzanny
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Średnio raz w tygodniu w Polsce dochodzi do wypadku z powodu 
niewłaściwego działania butli gazowych!

Przeczytaj, jak bezpiecznie użytkować butle gazowe!

Czy wiesz, ?

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (butle gazowe) i gazu z sieci gazowej !

Zakaz został jednoznacznie określony w §157 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicetrych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zasady bezpiecznego użytkowania butli:

- butle należy kupować wyłącznie ze znanego i legalnego źródła - zabronione jest napełnianie butli w nieprzystosowanych do tego miejscach, np. stacje autogazu lub nielegalne rozlewnie

- na butli powinna znajdować się informacja o firmie napełniającej butlę

- przeszkolony instalator przynajmniej raz w roku powinien sprawdzić stanu techniczny instalacji gazowej, do której podłączona jest butla

- należy dbać o stan techniczny przewodów gazowych w urządzeniu, głównie przewodów elastycznych (gumowych) oraz regularnie sprawdzać, czy przewód elastyczny nie jest uszkodzony lub pęknięty

- butli z gazem nie wolno stawiać w pobliżu źródła ciepła oraz w miejscach nasłonecznionych temperatura w pomieszczeniach z butlą, nie może wynosić więcej niż 35°C

- nie wolno przechowywać butli w piwnicach, pomieszczeniach poniżej poziomu terenu

- butle transportuje się wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczając je przed przesuwaniem

- powinna być zapewniona skuteczna wentylacja w pomieszczeniach , w których stosowane są urządzenia na gaz płynny. Należy pamiętać o tym, że gaz płynny jest cięższy od powietrza i wentylacja powinna być oddolna.

II. Każda właściwie napełniona butla powinna mieć:

- kolor inny niż czerwony, który jest zastrzeżony wyłącznie do gaśnic przeciwpożarowych

- tabliczkę znamionową z informacją o ciężarze netto butli i maksymalnej ilości (wadze) gazu w butli oraz datą ważnej legalizacji

- instrukcję bezpieczeństwa w postaci naklejki. W instrukcji bezpieczeństwa znajdują się podstawowe informacje o gazie, firmie, która napełniła tę butlę i telefon kontaktowy. Należy pamiętać, że nazwa firmy napełniającej na naklejce butli musi być zgodna z nazwą namalowaną na butli.

- zaślepkę na zawór zabezpieczającą gaz przed wyciekiem w razie przypadkowego odkręcenia zaworu butli folię termokurczliwą (plombę) na zaworze butli, która świadczy o tym, że butla jest pełna zgodna z nazwą namalowana na butli

 

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl