Przebudowa drogi w Kowalach Pańskich - Kolonia zakończona

2019-11-04 08:52:27

Dnia 29 października br. zostały odebrane przez komisję odbiorową roboty budowlane  pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie - Kolonia”. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania nastąpiła przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na asfaltową, powstały także chodniki wzdłuż wspomnianej drogi. Wykonawcą inwestycji była firma BEDRÓG Roboty Drogowo-Budowlane Sebastian Piętka z Koźminka. Firma BRDRÓG została wyłoniona w procedurze przetargowej do wykonania zadania za kwotę 565.595,57 zł brutto. Całą inwestycję zrealizowano z budżetu gminy.