niedziela, 24 stycznia 2021r. Imienieny Felicji i Tymoteusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator MOBILNY URZĘDNIK W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE

MOBILNY URZĘDNIK W URZĘDZIE GMINY W KAWĘCZYNIE

Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i instytucjami zagranicznymi realizuje projekt pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”.

Urząd Gminy w Kawęczynie jest uczestnikiem projektu w fazie testowaniu modelu „Mobilny Urzędnik”. Celem tego etapu jest wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez pracowników samorządowych, w miejscu zamieszkania klienta. 

W Urzędzie Gminy Kawęczyn wprowadzono usługę pod nazwą: Mobilny Urzędnik, polegającą na zapewnieniu mieszkańcom gminy Kawęczyn, osobom o specjalnych potrzebach, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Gminy.

Kto może skorzystać z usługi Mobilnego Urzędnika

Uprawnionymi do korzystania z usługi Mobilny Urzędnik usługą, są mieszkańcy Gminy Kawęczyn:

-osoby o specjalnych potrzebach, które z powodu wieku lub deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniu społecznemu i obywatelskiemu,

-osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie osłabione chorobami z  czasowym lub trwałym  ograniczeniem możliwością poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,

-osoby  starsze, zależne (15+), bądź osoby, które z powodu niepełnosprawności ruchowej lub starszego wieku mają problemy w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie Gminy w Kawęczyn.

Świadczenie usługi Mobilnego Urzędnika

Świadczenie usługi odbywa się poza Urzędem Miejskim w Kawęczyn w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej do skorzystania z Mobilnego Urzędnika, przebywającej na terenie gminy Kawęczyn,

Zgłoszenie sprawy u Mobilnego Urzędnika

1) osoby zainteresowane skorzystaniem z obsługi przez Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia:

telefonicznie – tel. 63 288 59 21,

wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: tyczyno@kaweczyn.pl,

poprzez opiekuna osoby o specjalnych potrzebach, chcącej skorzystać z pomocy Mobilnego Urzędnika, który może zgłosić taką potrzebą w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48 Biuro Obsługi Klienta,

zgłoszenia może dokonać opiekun osoby o specjalnych potrzebach bądź osoba trzecia,

 2) w zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

czego dotyczy sprawa,

podać imię i nazwisko,

adres

numer telefonu do kontaktu,

3) przyjmowanie zgłoszeń odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

4) Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 4.3, są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.

5) Usługi w ramach działania Mobilnego Urzędnika realizowane są we wtorki i czwartki, które stanowią dni obsługi Mobilnego Urzędnika, w godzinach 10.00 – 14.00.

Zakres spraw realizowanych przez Mobilnego Urzędnika

- złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa i o niezaleganiu w opłacaniu podatków,

- wniosek o wydanie zaświadczenia z zakresu podatków i opłat lokalnych

 - złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

-  złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew,

- wniosek o zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół,

- złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości rolnego/leśnego,

- wniosek o zameldowanie,

- wniosek o wydanie dowodu osobistego,

- czynności związane z nadaniem numeru PESEL,

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl