Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Tokarach

2019-07-15 13:10:42

      7 lipca na stadionie w Tokarach pełeno był sportowych emocji! Wszystko za sprawą Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych! Druhowiedali z siebie wszystko! Wśród męskich drużyn najlepsi okazali się strażacy z Głuchowa, tuż za nimi znaleźli się zawodnicy OSP Kowale Pańskie, a trzecie przypadło jednostce z Będziechowa. Dalsze lokaty zajęły kolejno OSP Skarżyn, Żdżary, Tokary, Milejów i Kawęczyn. Pierwsze miejsce w kobiecej kategorii zajęła drużyna OSP Głuchów, a drugie OSP Skarżyn. Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepsza była reprezentacja z Będziechowa (I), druga była drużyna z Głuchowa i trzecia - ponownie Będziechów (II). Dla wszystkich dzisiejszych zawodników serdeczne GRATULACJE!