niedziela, 19 stycznia 2020r. Imienieny Henryka i Mariusza
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO 24 000,00 zł

DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO 24 000,00 zł

Uprzejmie informujemy, iż w terminie 27.08.2019 r. – 09.09.2019 r. odbędzie się nabór wniosków do projektu dotacyjnego – program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, bez zatrudnienia w Wielkopolsce w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Wysokość przyznawanej dotacji: do 24.000 zł netto, tj. bez podatku VAT*
Wsparcie pomostowe wynosi maksymalnie 1829 zł netto (tj. bez podatku VAT) i jest wypłacane od 6 do 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarcze

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo od 30 roku życia z terenu owoj. Wielkoposlkiego , które jednocześnie należą do jednej z następujących grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także: rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby korzystające równolegle z innych środków
publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków przyznawanych w ramach
PROW 2014-2020 i WRPO 2014+, przeznaczonych na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem
oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej biuro@tig.turek.pl

Świdczymy usługi w zakresie wypełniania FORMULARZY REKRUTACYJNYCH! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!!!

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl