sobota, 23 marca 2019r. Imienieny Feliksa i Pelagii
pl en de
facebook youtube twitter instagram Gmina fair play ePUAP BIP BOI
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

Bezpieczne pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa w Turku

informuje jak:

„Bezpiecznie pozyskać drewno na potrzeby gospodarstwa rolnego”

            W gospodarstwie rolnym drewno wykorzystywane jest do wielu celów, m.in. ogrzewania powierzchni mieszkalnej i gospodarczej, przygotowywania karmy dla zwierząt, jako materiał do budowy i napraw płotów, zagród, skrzydeł drzwi w budynkach gospodarskich czy więźby dachowej. Zbliżający się czas jesieni to okres intensyfikacji prac  związanych z pozyskiwaniem drewna przez rolników a jednocześnie okres największego ryzyka zaistnienia poważnych w skutkach wypadków  z użyciem ostrych narzędzi, takich jak pilarki, siekiery i piły. Z analizy przyczyn i okoliczności wypadków wynika, że do wypadków osób przy pozyskiwaniu drewna dochodzi najczęściej podczas prac przy wycince z użyciem pilarek łańcuchowych o napędzie spalinowym jak i elektrycznym, załadunku, transporcie i rozładunku drewna, również podczas łupania i przerzynania na drobniejsze elementy przy użyciu pilarek tarczowych, łuparek oraz siekier.

Przyczynami wypadków przy pozyskiwaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego najczęściej są: 

niewłaściwy sposób obalania i ścinki drzew (niewłaściwa organizacja pracy, brak koordynacji pracy zespołowej),

demontaż fabrycznych systemów bezpieczeństwa na pilarkach tarczowych oraz łańcuchowych,

używanie niesprawnych technicznie urządzeń i narzędzi,

brak lub nieprawidłowo przeprowadzone naprawy oraz konserwacja urządzeń i narzędzi,

wykonywanie napraw i regulacji przy włączonym napędzie,

nieznajomość podstawowych zasad bezpiecznej pracy określonych w instrukcji użytkowania narzędzi,

praca bez odpowiedniej odzieży ochronnej oraz brak zabezpieczeń wzroku i słuchu,

nieumiejętny sposób rozłupywania drewna (niestabilny pieniek, przytrzymywanie ręką kloców drewna),

zły stan psychofizyczny rolnika.

W trosce o własne zdrowie i życie warto pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, dlatego aby zmniejszyć ryzyko wypadku przy pozyskiwaniu drewna należy stosować następujące zasady bezpiecznej pracy: 

 używaj tylko certyfikowanych urządzeń i narzędzi,

przynajmniej raz w roku oddaj łańcuch tnący pilarki do profesjonalnego serwisu w celu przeglądu,

zadbaj o właściwe smarowanie łańcucha tnącego pilarki,

nie pracuj pilarką podczas trudnych warunków atmosferycznych ( opady, mgła, porywisty wiatr),

używaj specjalną odzież ochronną oraz ochronniki wzroki i słuchu,

przyjmuj odpowiednią postawę podczas pracy pilarką i nigdy nie unoś jej powyżej linii barków,

podczas ścinki drzew ustal najpierw kierunek obalania drzewa oraz zasady komunikacji w zespole,

przy załadunku i rozładunku drewna przestrzegaj dopuszczalnych norm dźwigania,

ładunek umiejscowiony na przyczepie zabezpiecz pasami transportowymi,

zadbaj o stabilną konstrukcję stosu drewna podczas jego magazynowania,

przed rozpoczęciem pracy na pilarce tarczowej czy łuparce sprawdź kompletność i mocowanie osłon,

pamiętaj, że nie wolno dokonywać ww. maszynach amatorskich przeróbek,

podczas pracy przy użyciu siekiery zwróć szczególną uwagę na ostrze (poziom jego naostrzenia i stabilne osadzenie na stylisku),

pamiętaj, że podczas łupania siekierą nie wolno przytrzymywać kloca drewna rękoma.

Inwestycje 2018

POZYSKANO NA INWESTYCJE 931 617,00 zł WARTOŚC INWESTYCJI 2 372 306,30 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl