poniedziałek, 15 sierpnia 2022r. Imienieny Marii i Napoleona
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W MILEJOWIE 13 luty 2016 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W MILEJOWIE 13 luty 2016 r.

 

W sobotę 13 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Zebranie otworzył witając jednocześnie przybyłych gości Prezes Zarządu Jan Jasiak. Wśród gości byli: Jan Adamczyk – Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Henryk Antczak – członek prezydium ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Piotr Gebler –Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn, kpt. Marcin Dzieran przedstawiciel KP PSP w Turku, Janusz Wojciechowski były Prezes ZW ZOSP RP w Koninie. Zebraniu przewodniczyli : Przewodniczący zebrania Jarosław Król, protokolant Marcin Mazurek oraz Komisja Uchwał i Wniosków: Kamila Walczak – przewodnicząca, Krzysztof Kowalczyk – sekretarz, Dariusz Błaszczyk - członek . W zebraniu na 58 członków czynnych uczestniczyło 39, honorowych 6 uczestniczyło 0, wspierających 6 uczestniczyło 0. Sprawozdanie z działalności przedstawił Jan Jasiak, sprawozdanie finansowe – Skarbnik Krzysztof Tomczyk, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Bogumił Laskowski.

Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy w głosowaniu jawnym. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiły wybory władz w głosowaniu jawnym oraz przedstawicieli do ZOG ZOSP RP na kadencję 2016-2021 i delegatów na XI Zwyczajny Zjazd OG ZOSP RP w Kawęczynie.

ZARZĄD

 1. Prezes – Paweł Nowak

 2. Wiceprezes – ks. Antoni Janicki

 3. Wiceprezes – Jarosław Król

 4. Naczelnik – Rafał Leśniak

 5. Z-ca Naczelnika – Łukasz Marecki

 6. Sekretarz – Marcin Skurka

 7. Skarbnik – Krzysztof Tomczyk

 8. Gospodarz – Roman Kwaśniewski

 9. Kronikarz – Jan Jasiak


KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący – Stanisław Urbaniak

 2. Wiceprzewodniczący – Bogumił Laskowski

 3. Sekretarz – Mariusz Adamus

 4. Członek – Sławomir Marciniak

PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE

 1. Ks. Antoni Janicki – Wiceprezes

 2. Rafał Leśniak – Naczelnik

DELEGACI NA XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE

 1. Ks. Antoni Janicki – Wiceprezes

 2. Rafał Leśniak – Naczelnik

 3. Jarosław Król – Wiceprezes

 4. Stanisław Urbaniak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 5. Bogumił Laskowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 6. Roman Kwaśniewski – Gospodarz

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl