poniedziałek, 15 sierpnia 2022r. Imienieny Marii i Napoleona
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KOWALACH PAŃSKICH 6 luty 2016 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE W KOWALACH PAŃSKICH 6 luty 2016 r.

 W sobotę 06 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Pańskich. Zebranie otworzył witając jednocześnie przybyłych gości Prezes Zarządu Sylwester Górnicki. Wśród gości byli: Jan Nowak – Wójt Gminy Kawęczyn, Grzegorz Dzikowski – Wiceprezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Bolesław Chojnacki – członek ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Jarosław Pasik – Prezes ZOG ZOSP RP w Kawęczynie, Piotr Gebler –Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn, bryg. Dariusz Stasiak p.o. Komendanta KP PSP w Turku. Zebraniu przewodniczyli : Przewodniczący zebrania Krzysztof Kolenda, protokolant Jan Gibasiewicz . W zebraniu na 87 członków czynnych uczestniczyło 61, honorowych 5 uczestniczyło 3, wspierających 2 uczestniczył 1. Sprawozdanie z działalności przedstawił Sylwester Górnicki, sprawozdanie finansowe – Skarbnik Tomasz Dytwiński, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Andrzej Małolepszy..

Po krótkiej dyskusji Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy w głosowaniu jawnym. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiły wybory władz w głosowaniu jawnym oraz przedstawicieli do ZOG ZOSP RP na kadencję 2016-2021 i delegatów na XI Zwyczajny Zjazd OG ZOSP RP w Kawęczynie.

ZARZĄD

 1. Prezes – Piotr Szalewski

 2. Wiceprezes-Naczelnik – Andrzej Jaworski

 3. Wiceprezes – Grzegorz Górski

 4. Z-ca Naczelnika – Norbert Przybyła

 5. Sekretarz – Wiktor Królak

 6. Skarbnik – Łukasz Mila

 7. Gospodarz – Krzysztof Jurek

 8. Kronikarz – Maciej Mikołajczyk

 9. Członek – Rafał Mikołajczyk

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący – Józef Ochocki

 2. Wiceprzewodniczący – Bogumił Tomczyk

 3. Sekretarz – Tomasz Rutkowski

 4. Członek – Jan Gośliński

 5. Członek – Franciszek Górnicki

PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE

 1. Piotr Szalewski – Prezes

 2. Andrzej Jaworski – Naczelnik

DELEGACI NA XI ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE

 1. Piotr Szalewski – Prezes

 2. Andrzej Jaworski – Naczelnik

 3. Grzegorz Górski – Wiceprezes

 4. Norbert Przybyła – Z-ca naczelnika

 5. Wiktor Królak – Sekretarz

 6. Łukasz Mila – Skarbnik

 7. Krzysztof Jurek – Gospodarz

 8. Maciej Mikołajczyk – Kronikarz

 9. Rafał Mikołajczyk – Członek zarządu 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl