piątek, 07 października 2022r. Imienieny Marii i Marka
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Kawęczyn

 Kawęczyn, dnia 15 maja 2018 r.

OOR-RG.0002.5.2018                                                     

                                                                                                   

                                                                                     Szanowni Państwo

 

 

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się  w dniu 29 maja 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 14.30 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

4.      Interpelacje i wnioski radnych.

5.      Wystąpienie zaproszonych gości.

6.      Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

a) Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

b) Informacja o stanie mienia Gminy Kawęczyn.

c) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie

    w/w  sprawozdania.

d) Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy Kawęczyn.

e)  Dyskusja.

f)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kawęczyn za rok 2017.

7.      Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy:

a) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie

    wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn.

b) Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kawęczyn.

c) Opinia stałych komisji Rady Gminy Kawęczyn.

d) Dyskusja.

   e) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kawęczyn  za 2017 rok.

8.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kawęczyn na lata 2018-2024;

c)      przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Kawęczyn na lata 2018-2020.

9.      Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Kawęczyn.

10.  Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

11.  Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.

12.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13.  Zapytania i wolne wnioski.

14.  Wykład Małgorzaty Krawczyk pt. „Samorząd terytorialny wczoraj i dziś (1918 – 2018)”.

15.  Zakończenie XLI Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                            /-/ Piotr Gebler

    

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl