piątek, 07 października 2022r. Imienieny Marii i Marka
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

AKTUALNOŚCI

Strona główna separator separator separator separator Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Kawęczyn

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Kawęczyn

 Kawęczyn, dnia 19 kwietnia 2018 r.

OOR-RG.0002.4.2018                                                                                                                                                        

                                                                                     Szanowni Państwo

 

 

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn, która odbędzie się     w dniu 26 kwietnia 2018 r. (tj. czwartek) o godzinie 15.15 w Urzędzie Gminy w Kawęczynie, (budynek B, sala posiedzeń na piętrze), Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn.

 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

4.      Interpelacje i wnioski radnych.

5.      Wystąpienie zaproszonych gości.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2018;

b)      uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn;

c)      przyjęcia Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku;

d)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kawęczyn.

7.      Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

8.      Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres międzysesyjny.

9.      Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

10.  Wręczenie nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego na plakat 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

11.  Zapytania i wolne wnioski.

12.  Zakończenie XL Sesji Rady Gminy Kawęczyn.

Po zakończeniu Sesji zapraszam do wzięcia udziału w koncercie „Big Bandu Miasta i Powiatu Tureckiego” z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Święta Konstytucji 3 Maja. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, Kawęczyn 49a, 62-704 Kawęczyn.

 

                                                                                                          Z poważaniem

 

                                                                                                           /-/ Piotr Gebler

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl