Stanowiska ds. funduszu sołeckiego i współpracy w zakresie partnerstwa lokalnego